SKRYDIS, GARBĖ IR TRADICIJOS.

Asociacija "Ultrapilotų klubas" yra savivaldi visuomeninė organizacija, savanoriškumo pagrindu vienijanti asmenis neabejingus Lietuvos ultralengvosios aviacijos idėjoms ir tikslams.

Klubo nariai puoselėja Lietuvos aviacijos tradicijas, siekia populiarinti skraidymą ultralengvaisiais orlaiviais.  Klubas dalyvauja Ultralengvųjų Orlaivių Pilotų Federacijos veikloje bei federacijos organizuojamuose sportiniuose renginiuose. Klubo buveinė yra Paluknio aerodrome, Trakų rajone. (kodas EYVP) 35 km nuo Vilniaus Alytaus kryptimi 54°28'59'' šiaurės platumos; 024°59'32'' rytų ilgumos.

 

Klubo tikslai ir veikla: Stiprinti Nepriklausomą Lietuvos valstybę, puoselėti demokratijos, tautiškumo, patriotizmo ir valstybingumo bei garbingumo aviacijoje tradicijas. Rūpintis skrydžių saugumu. Kelti Klubo narių aviacinių žinių bei pilotavimo lygį. Vienyti ir palaikyti klubo narius tarpusavio bendravimą, rūpintis Klubo nario statuso ir socialinės intergracijos įgyvendinimu. Aktyvinti sportinius skraidymus dalyvaujant bei organizuojant varžybas bei treniruotes. Rūpintis aktyvaus Lietuvos jaunimo padėtimi įtraukiant juos įklubo veiklą. Palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Klubo tikslus atitinkančiomis Lietuvos bei užsienio visuomeninėmis organizacijomis, teisės, kultūros, sporto, švietimo ir mokslo, verslo atstovais. Užmegzti ir palaikyti ryšius su giminingais kitais klubais ir organizacijomis.